АХУ стартира кампания за проекти за хора с увреждания

0 мин.

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира кампания за набиране на проекти, насочени към рехабилитация, интеграция и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Проектните предложения ще се приемат до 19 април 2024 г., като за тях могат да кандидатстват неправителствени организации, както и национално представени организации.

Финансовата подкрепа ще включва обучения, културни и спортни събития, разработка на помагала и материали, както и дейности за промяна на обществените нагласи.

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване може да бъде намерена на уебсайта на АХУ.

Може да харесате още