Болни борови гори на Шуменско плато

1 мин.

Изменението на климата, съчетано с атаки от вредители, излага на риск ценните борови гори в Шуменско плато.

Засушаванията, високите температури и неподходящото месторастене на част от културите отслабват дърветата.

Diplodia pinea (гъба) и Leucaspis pini (щитоносна въшка) допълнително застрашават бора.

Лесовъдите наблюдават проблема и предприемат мерки.

Борбата с вредителите и адаптирането към климатичните промени са ключови за опазване на горите.

Може да харесате още