Велики Преслав: Качеството на водата в обществените чешми

1 мин.

Резултати от извършеното пробовземане на 15.04.2024 г. и осъществения лабораторен контрол на водата от Регионална здравна инспекция – Шумен от 6 местни чешми.

Годно за пиене:

  • Чешма „Кюнтя“
  • Чешма пред административната сграда на В и К
  • Чешма по пътя за село Драгоево
  • Нова чешма до „Тунела“ по път I-7

Не е годно за пиене:

  • Чешма „Тунела“ – отклонения по микробиологични показатели
  • „Горната чешма“ в кв. Кирково – наднормено съдържание на нитрати (53 мг/л при допустими 50 мг/л)

Общинска администрация Велики Преслав обръща внимание, че получените резултати отразяват качествата на водата в момента на вземане на пробата!

Местните обществени водоизточници (чешми) не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места, а са самостоятелни каптирани извори, дренажи, сондажи и др., които свободно изтичат.

Водата от местните чешми се използва в естествения им вид и не подлежи на пречистване и обеззаразяване, около тях няма изградени санитарно – охранителни зони с ограничаване на достъпа до водоизточника.

Може да харесате още