Проблем с водата от местните водоизточници в с. Салманово

0 мин.

При проведено пробонабиране на 11.03.2024 г. и след последващия лабораторен контрол на водата от двата местни водоизточника в селото, бяха установени следните факти:

  • Водата от чешма „Баба Конда“ не отговаря на стандартите за микробиологични показатели и не бива да се използва за пиене.
  • Водата от чешма „Баба Пикла“, разположена на ул. „Христо Ботев“, съдържа увеличени нива на нитрати (резултат от измерванията: 87 мг/л, докато допустимото ниво е до 50 мг/л), поради което не е препоръчително за пиене от малки деца.

Важно е да се отбележи, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници и зависят от метеорологичните условия.

Не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция) на водата, което означава, че качеството й може да варира.

Може да харесате още