„Грижа в дома“ Шумен: Проектът е удължен с 6 месеца!

1 мин.

Проектът „Грижа в дома“, който предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа, ще продължи дейността си до 6 декември 2024 г.

Към момента помощ се оказва на 380 възрастни хора. Ръководителят представи дейностите по проекта и очерта финансовата рамка за периода. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 359 188 лева.

На срещата бяха представени и специалистите от екипа, включващ психолози, социални работници, медицинска сестра, инструктор по хранене и домашни помощници. Те имаха възможност да споделят за спецификата на работата с възрастни хора и качествата, необходими им в ежедневието.

Консултация за включване на нови потребители и подготовка на необходимите документи може да се получи на телефон 0878261240.

Може да харесате още