Жътвена кампания: Мерки срещу пожари в Шуменско

1 мин.

Комплекс от мерки за предпазване на реколтата от пожари са предприети в РДПБЗН-Шумен и районните противопожарни служби в областта.

Основни акценти:

 • Забранено е изгарянето на растителни остатъци в земеделските земи.
 • Земеделските производители:
  • Да изпратят схеми с разположението на засетите площи в РСПБЗН.
  • Да осигурят изправна техника, оборудвана с пожарогасители.
  • Да не паркират и ремонтират техника в близост до узрели зърнени масиви.
  • Да не палят огън на по-малко от 50 м от посевите.
  • Да оповестят органите за „Пожарна безопасност и защита на населението“ на тел. 112 при забелязан пожар.
 • Общи правила:
  • Не палете огън в междублокови пространства, близо до бензино- и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
  • Не палете огън на открито във ветровито време.
  • Спазвайте предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност.
  • Паркирането на превозни средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места.
 • Нарушаването на правилата се санкционира.

Може да харесате още