Търгове за наем на земеделски земи в Шумен

1 мин.

Община Шумен организира публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи.

На търговете ще се предлагат:

  • Земи от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години.
  • Земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година.

Информация по землища, дати на провеждане и часове в посочения линк:  https://www.shumen.bg/targove/

Може да харесате още