Кметът на Шумен, проф. д-р Христо Христов, избран в Контролния съвет на НСОРБ

1 мин.

На Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) се проведе историческо гласуване за избора на Управителния и Контролния съвет за мандат 2023–2027 г. Гласуването, извършено тайно от делегатите на двудневен форум в София, обещава нова ера за сдружението.

Изненадващо, в този момент кметовете на четирите най-големи града в страната – София, Пловдив, Варна и Бургас, влязоха в ръководството на НСОРБ. Това представлява важен крачка напред и отразява стремежа към по-широко представителство в органите на сдружението. На листата на членовете на Управителния съвет беше включен и кметът на община Върбица, Мердин Байрям, което засилва включването на различните региони в ръководните структури.

Изключително важна роля в този нов етап на развитие на НСОРБ ще играе проф. д-р Христо Христов, кмет на община Шумен, който беше избран за член на Контролния съвет. Този орган носи отговорност за контрол върху изпълнението на решенията, бюджета и спазването на устава на сдружението.

На същото събрание бяха избрани и председателите на Управителния и Контролния съвет. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, пое ръководната роля в Управителния съвет, докато кметът на община Сърница, Неби Бозов, беше избран за председател на Контролния съвет.

Този исторически момент обръща внимание на разнообразието и важната роля на общинските лидери в ръководството на НСОРБ през следващите години.

Може да харесате още