Конкурс: „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“

1 мин.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обявява Национален младежки конкурс „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“!

Целта: Да насърчим младите хора да предложат и реализират кампании за опазване на околната среда в своите общини.

Темата: Разделно събиране на отпадъци, намаляване на хранителните разхищения, повторна употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване.

Кой може да участва:

  • Младежи до 29 години – ученици, студенти или работещи
  • Индивидуално или в екип

Как да участвате:

  1. Изгответе проектна идея (с текст, видео, презентация и др.)
  2. Изпратете я в електронен формат на [email protected]
  3. Краен срок: 15 август 2024 г.

Награди:

  • Награден фонд от 5 000 лева
  • Подкрепа за реализиране на най-добрите проекти
  • Връчване на наградите на годишна среща на местните власти през октомври 2024 г.

Може да харесате още