Ловният съвет на ИАГ: Заседание за дивеч, план и закон

1 мин.

Ловният съвет към ИАГ проведе първото си заседание за годината, на което бяха приети резултатите от пролетната таксация на дивечовите запаси и планът за ползване на дивеча за 2024 г.

Ето някои от ключовите моменти:

 • Едър дивеч:
  • Общата численост на благородния елен е над 41 000, което е с 7% повече от 2023 г.
  • Запасът от елен лопатар е 12 800, над допустимия за страната, с 5,2% ръст спрямо предходната година.
  • Сърната е близо 142 000, с 4,9% повече от 2023 г., но като цяло е под допустимия.
  • Дивите свине са над 58 000. Запасът им се е увеличил с 19% през последните две години, след като беше сведен под допустимия поради Африканската чума по свинете.
 • Дребен дивеч:
  • Запасите от дребен дивеч също нарастват, но с по-ниски темпове.
  • В България има над 3000 вълка, 76 600 чакала, 50 000 лисици и близо 24 000 скитащи кучета.
 • План за ползване на дивеча:
  • Членовете на Ловния съвет приеха плана за ползване на дивеча в България през ловен сезон 2024 г.
  • Приетите таксация и план за ползване на дивеча за 2024 г. ще бъдат представени за утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ.
 • Промени в Закона за лова:
  • Ще бъде създадена работна група, която да разгледа становища от всички заинтересовани страни за необходимостта от промени в Закона за лова и опазване на дивеча.
  • В зависимост от постъпилите становища може да се предложат промени в действащия закон или да се изготви изцяло нов закон, с цел подобряване на ловното стопанство в страната.

Може да харесате още