Мерки за подкрепа на бизнеса

1 мин.

В рамките на политиката си за диалог с местния бизнес, кметът на Община Шумен проф. Христо Христов се срещна с представители на питейните заведения в града, за да обсъдят проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен секторът.

На срещата, която се проведе с участието на заместник-кмета по „Икономическо развитие“ Николай Колев, собствениците на заведения изложиха своите притеснения, свързани с намаляването на броя на клиентите през последните години.

Като основни причини за това те посочиха демографската криза, изместването на центъра на града от главната улица, лесния достъп до храни и напитки от вендинг автомати, както и високата такса за тротоарно право.

Представителите на бранша подчертаха, че е несправедливо таксата да е еднаква през цялата година, без да се отчита сезонността на бизнеса.

Те предложиха летният период да се определи от май до октомври включително, както и да се въведе намаление на таксата за тротоарно право, подобно на практика, прилагана в други градове в страната.

Като допълнителен аргумент за своите искания, собствениците на заведения отбелязаха, че те облагородяват пространствата около своите обекти и допринасят за облика на централната градска част.

Кметът проф. Христов заяви, че е запознат с проблемите на бранша и е отворен за диалог за намиране на решения. Той предложи исканията на собствениците на заведения да бъдат внесени за обсъждане на предстоящата сесия на Общинския съвет през месец май, като се осигури участие на представители от сектора, които да ги представят подробно.

Може да харесате още