До 30 април плащаме местните си данъци с отстъпка

0 мин.

Гражданите на Шумен, които са платили местните си данъци за 2024 г. до 15 април, са спестили общо 318 548 лева. До края на месеца можете да се възползвате от 5% отстъпка, ако внесете в пълен размер данък върху превозните средства, данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци.

Ето какво показват цифрите:

  • В бюджета на Община Шумен са постъпили 8,647 млн. лева от местни данъци и такси от началото на годината до 15 април.
  • От тях над 7 455 млн. лева са налози за настоящата 2024 година.
  • Останалите 1,192 млн. лева са данъци и такси за минали години, върху които е начислена лихва.
  • Общо платените до момента лихви за забавени плащания са над 178 хил. лева.

Не забравяйте:

  • Сроковете за внасяне на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци са:
    • Първа вноска: до 30 юни
    • Втора вноска: до 31 октомври
  • При плащане извън посочените срокове се начислява законна лихва върху задълженията.

Може да харесате още