796 декара нови гори на територията на Североизтока!

1 мин.

Североизточното държавно предприятие (СИДП) – Шумен се радва да съобщи, че благодарение на проект LIFE19NAT/BG/001133-LIFE IASHAB /Горите на Североизтока/ на територията му са се появили 796 декара нови гори. До края на годината се очаква залесяването на още 500 декара.

Инж. Веска Стойнева, ръководител на проекта, и инж. Николай Василев, началник на отдел в Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, посетиха обектите и бяха много доволни от работата на лесовъдите от ДЛС-Тервел, ДЛС-Балчик, ДЛС-Шерба, ДГС-Нови пазар, ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Варна.

Проектът LIFE IASHAB, с работно наименование „Горите на Североизтока“, е една от инициативите на СИДП, насочени към опазване и възстановяване на природата и горите в региона.

Основната цел на проекта е да бъдат премахнати насаждения от инвазивни чужди видове, които са в неблагоприятно състояние, и да се възстановят приоритетни горски местообитания в 10 защитени зони от мрежата Натура 2000.

Това са „Провадийско-Роякско плато“, „Хърсовска река“, „Суха река“, „Камчия“, „Крайморска Добруджа“, „Камчийска и Еменска планина“, „Островче“, „Преславска планина“, „Голяма река“ и „Росица-Лозница“.

Освен залесяването, проектът допринася за:

  • Подобряване на стратегическото планиране в горския сектор
  • Обмен на опит и добри практики с експерти от други европейски държави

Проект „Горите на Североизтока“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Може да харесате още