Нови пазар: Енергоефективно осветление за града и селата!

1 мин.

Община Нови пазар ще модернизира уличното си осветление с проект на стойност 1 238 754 лева. Проектът „Енергийно ефективна система за външно изкуствено осветление в населени места на община Нови пазар“ е първият по рода си и ще обхване както града, така и 15-те села:

 • Беджене
 • Писарево
 • Памукчии
 • Ст. Михайловски
 • Войвода
 • Енево
 • Зайчино ореше
 • Стан
 • Избул
 • Правенци
 • Тръница
 • Жилино
 • Сечище
 • Преселка
 • Мировци

Целта на проекта е:

 • Намаляване на разходите за електроенергия с над 30%
 • Подобряване на комфорта и естетиката на градската среда
 • Повишаване на безопасността на движението
 • Използване на възобновяеми енергийни източници (оборудване за производство на електроенергия ще бъде разположено на общински сгради)

Очаква се проектът да допринесе за по-устойчиво и екологично развитие на община Нови пазар.

За повече информация:

Може да харесате още