Обществена поръчка за ремонт на 20 жилищни сгради!

1 мин.

Сградите, които ще бъдат ремонтирани, се намират на следните адреси:

  • ул. „Цар Освободител“ № 64
  • ул. „Дедеагач“ № 1
  • ул. „Цар Освободител“ № 10
  • ул. „Марица“ № 24
  • ул. „Софийско шосе“ № 6
  • ул. „Никола Вапцаров“ № 3
  • ул. „Страхил войвода“ № 1, 3, 5 и 7

За повече информация:

Може да харесате още