Община Шумен обявява конкурс за обществен посредник

0 мин.

Община Шумен и Общински съвет Шумен обявяват конкурс за избор на обществен посредник. Кандидатите следва да заявят участието си в конкурса в срок до 30.06.2024 г. включително, с подаване на документи в деловодството на община Шумен.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование
 • Медицинско свидетелство за кандидатстване за работа
 • Удостоверение за психично здраве
 • Свидетелство за съдимост
 • Мотивационно писмо
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Документи за кандидатстване:

 • Заявление до временната комисия за избор на обществен посредник
 • Автобиография (европейски формат)
 • Копие от диплома за висше образование
 • Мотивационно писмо (до 2 страници)
 • Декларация за съгласие за обработка на лични данни

За повече информация:

 • Телефон: 054/ 857 721; 054/ 857 764

Документите следва да се представят в запечатан плик с надпис „За участие в конкурса за избор на обществен посредник на територията на община Шумен“, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка в деловодството на община Шумен.

Може да харесате още