Мобилни пунктове за опасни отпадъци в Шумен през май

0 мин.

Община Шумен осигурява мобилни пунктове, където можете да предадете своите опасни битови отпадъци безплатно.

Какво можете да предадете:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност
  • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак
  • Бояджийски материали
  • Празни опаковки, обозначени със символи за опасност
  • Домакински препарати и химикали
  • Киселини, разтворители, основи, мастила
  • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
  • Батерии и акумулатори
  • Препарати за растителна защита и борба с вредители
  • Дървесина, която съдържа опасни вещества

График:

Графикът за мобилните пунктове за месец май можете да видите на уебсайта на Община Шумен в секция „Разделно събиране на отпадъци.

Може да харесате още