Отворени са приемите за осми клас в Шумен!

1 мин.

8-10 юли: Седмокласниците в Шумен могат да подадат документи за прием в осми клас.

Важно:

  • Подаването на заявление в този срок ви гарантира участие в I и II етап на класиране.
  • Закъснелите ще могат да се включат само в III етап, за останалите свободни места.

Как да кандидатствате:

Може да харесате още