Отворени са свободни места в Шуменския университет!

1 мин.

Отворени са свободни места за следните специалности:

 • Педагогика на обучението по български език и история
 • Българска филология
 • Българистика и медии
 • Приложна германистика
 • Приложна лингвистика (англ. език и немски език)
 • Приложна лингвистика (англ. език и руски език)
 • Приложна лингвистика (турски език и руски език)
 • Руска филология с бизнес комуникация
 • Турска филология с бизнес комуникация
 • Археология
 • История
 • Теология
 • Информационни технологии, информатика и математика
 • Педагогика на обучението по икономика и математика
 • Бизнес математика
 • Компютърен дизайн и мултимедия
 • Компютърни информационни технологии
 • Софтуерно инженерство
 • Педагогика на обучението по биология и химия
 • Педагогика на обучението по география и биология
 • Педагогика на обучението по природни науки
 • Медицинска химия
 • Екология и опазване на околната среда
 • Устойчиво развитие и туризъм
 • География и регионална политика
 • Растителна защита
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Педагогика на обучението по музика
 • Компютърни технологии за автоматизация на производството
 • Комуникационни и информационни системи
 • Сигнално-охранителни системи и сигурност
 • Технологии за киберсигурност
 • Инженерна логистика
 • Начална училищна педагогика и информационни технологии – Колеж
 • Начална училищна педагогика и чужд език (АЕ) – Колеж
 • Предучилищна педагогика и чужд език (АЕ) – Колеж
 • Информатика и информационни технологии – Колеж

Как да кандидатствате:

 • Кандидатите могат да участват в класирането с:
  • Оценка от конкурсен изпит (от ШУ или от друг университет)
  • Индивидуален електронен изпит (проведен в ШУ)
  • Оценка от ДЗИ
  • Присъствен изпит на 12.07.2024 г.
 • Срок за подаване на документи: 8 юли – 13 юли 2024 г. (вкл.)
 • Къде да подадете документи:
  • Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1- Шумен
  • Колеж – гр. Добрич

Може да харесате още