Пожароопасен сезон 2024 г. в Североизточна България

1 мин.

Областните управители на Шумен, Варна, Търговище и Добрич издадоха заповеди, с които се определя пожароопасен сезон за 2024 г.

За периода от 1 април до 31 октомври се забранява:

 • Паленето на открит огън.
 • Извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

Териториалните поделения към СИДП, кметовете и собствениците и ползватели на горски територии трябва да осигурят:

 • Необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии.

Областните управители изискват от:

 • Всички ръководители на стопанства, кооперации и др.:
  • Да проверят състоянието на хидрантите и водоемите на тяхна територия, които се използват при пожари.
 • СИДП:
  • Да поддържат всички линейни обекти, които ограничават прехвърлянето на огъня и разпространението му.

Областните управители на четирите области призовават:

 • Всички преминаващи през горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност.
 • Служителите на стопанствата, РДГ, кметовете и службите по пожарна безопасност да следят за изпълнението на заповедите, за да не се допусне опожаряване на горски масиви.

Може да харесате още