Община Шумен е в готовност за пожароопасния сезон 2024 г.

1 мин.

На 25 юни се проведе редовно заседание на Общинския съвет, посветено на темата за намаляване на риска от бедствия. Обсъждана бе готовността на Община Шумен и създадената организация за участие в гасене на горски и полски пожари по време на пожароопасен сезон 2024 г.

На заседанието бяха представени следните:

  • Информация за пожарната обстановка на територията на общината и готовността на РС ПБЗН – Шумен за гасене на горски и полски пожари.
  • Информация от Държавно горско стопанство – Шумен за изпълнението на лесоустройствените планове и гасенето на горски пожари.
  • Доклад от инж. Христо Христов, ст. експерт „Превенция и дейности по защита на населението“, за готовността на доброволците от Доброволно формирование Н-259-01 Шумен да се включат за подпомагане на служителите на РС ПБЗН– Шумен в гасене на горски и полски пожари.
  • Информация за готовността на кметствата и създадената организация за гасене на горски и полски пожари през летния период, като се използват ресурси и техника на земеделски производители.

От изнесените доклади стана ясно, че Община Шумен е извършила успешно превантивна дейност по отношение на пожароопасния сезон.

Предприети са следните мерки:

  • Почистване на горските територии от сухи клони и храсти.
  • Създаване на минерални пояси около горските масиви.
  • Осигуряване на водоизточници за гасене на пожари.
  • Провеждане на информационни кампании сред населението за правилата за пожарна безопасност.
  • Обучение на доброволци за участие в гасене на пожари.

Община Шумен призовава всички граждани да бъдат бдителни и да спазват правилата за пожарна безопасност.

При забелязване на пожар незабавно сигнализирайте на телефон 112.

Може да харесате още