Предаване на опасни отпадъци от домакинствата

0 мин.

Важно е да се отбележи, че информацията за мобилните пунктове за опасни отпадъци може да се променя. Затова е препоръчително да проверите актуалния график на интернет страницата на Община Шумен: тук.

В мобилните пунктове можете да предадете:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност.
  • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак.
  • Бояджийски материали.
  • Празни опаковки, обозначени със символи за опасност.
  • Домакински препарати и химикали.
  • Киселини, разтворители, основи, мастила.
  • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
  • Батерии и акумулатори.
  • Препарати за растителна защита и борба с вредители.
  • Дървесина, която съдържа опасни вещества.

Източник: Община Шумен

Може да харесате още