Информация към гражданите за предстоящите избори

1 мин.

Във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г. и в изпълнение на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, кметът на община Шумен в законоустановения срок със своя заповед, считано от днес, образува общо 131 избирателни секции на територията на Община Шумен.

Утвърдени са тяхната номерация, обхват и адрес, както и местата за обявяване на избирателните списъци.

От общинска администрация уведомяват гражданите, че с цел осигуряване на оптимални условия за гласуване и недопускане на струпване на избиратели се променя мястото за гласуване на избирателна секция № 047 от адрес: гр. Шумен, Клуб на пенсионера № 7 на адрес: гр. Шумен , ул. „Съединение“ №100 СУ „Панайот Волов“-малък физкултурен салон.

Място за поставяне на избирателния списък-гр. Шумен , ул. „Съединение “ № 100 СУ „Панайот Волов“.

Избирателна секция № 039 остава с непроменено място за гласуване: гр. Шумен, Клуб на пенсионера № 7.

С оглед продължаващите ремонтни дейности в Професионална гимназия по икономика избирателните секции с № 056 и № 057 са с променени места за гласуване и за поставяне на избирателните списъци.

Избирателна секция с № 056 е с място за гласуване:  гр. Шумен, пл. „Възраждане” № 4 – Народно читалище „Добри Войников“, зала „Сава Доброплодни“. Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, пл. „Възраждане” № 4 – НЧ „Добри Войников“, входната врата на  зала „Сава Доброплодни “.

Избирателна секция с № 057 е с място за гласуване:  гр. Шумен, пл. „Възраждане” № 4 – НЧ „Добри Войников“ , зала „Сава Доброплодни “. Място за обявяване на избирателния списък: гр. Шумен, пл. „Възраждане” № 4-НЧ „Добри Войников“, витрина на Туристическа агенция „Пирин“.

Справки за номерация, обхват и адрес на всички образувани избирателни секции, както и местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Шумен може да направите на сайта на Общината.

Може да харесате още