Приключи кампанията за набиране на приемни семейства

0 мин.

Въпросникът за самооценка е предназначен да помогне на кандидатите за приемно семейство да преценят мотивацията си и да вземат решение относно подаването или не на заявление за кандидатстване. Към настоящия момент, след стартиране на кампанията, са постъпили четири заявления от кандидат приемни семейства. Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е обучението на кандидатите, което започва на 08.07.2024 г.

Всички кандидати за приемно семейство ще преминават през базово обучение по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, ще получават и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Обучението ще се проведе в група и ще се използват интерактивни методи за обучение на възрастни. Екипът, провел обучението, изготвя доклад и становище за резултатите от обучението за всеки кандидат за приемно семейство.

Източник: Община Шумен

Може да харесате още