Мобилни пунктове за опасни отпадъци в Шумен през април

0 мин.

Жителите на Шумен, кварталите и населените места могат да предадат опасни отпадъци от домакинствата в мобилни пунктове през месец април. Графикът им е публикуван на интернет страницата на Община Шумен в секция „Разделно събиране на отпадъци“.

В мобилните пунктове могат да се предават:

  • Лекарства с изтекъл срок на годност
  • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак
  • Бояджийски материали
  • Празни опаковки, обозначени със символи за опасност
  • Домакински препарати и химикали
  • Киселини, разтворители, основи, мастила
  • Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
  • Батерии и акумулатори
  • Препарати за растителна защита и борба с вредители
  • Дървесина, която съдържа опасни вещества

Може да харесате още