Събиране на инертни строителни отпадъци от домакинствата

1 мин.

Общинската администрация на Шумен предоставя важна информация към гражданите от града, кварталите и селата. В специално обозначени контейнери могат да се изхвърлят различни строителни материали, включително тухли, бетон, керемиди и други инертни отпадъци от домакинствата. Забранени са определени видове отпадъци, като мебели, бои и други опасни материали.

Контейнери за събиране на строителни отпадъци са разположени в различни части на Шумен, включително в двора на бившето военно поделение „Дивизията“. Гражданите могат да използват тези съдове всеки ден, включително през уикенда, в удобно време. Съдовете са предназначени само за физически лица и позволяват изхвърляне на отпадъци в обем до 2 куб. м.

За по-големи количества строителни отпадъци, предприети от граждани или фирми, се предоставя възможност за изхвърляне в кариерата в село Златна нива. Издаването на разрешение за транспортиране е задължително и се осъществява от Община Шумен.

За допълнителна информация и съдействие, гражданите могат да се консултират с кметовете, кметските наместници на селата и специалистите от кварталите.

Може да харесате още