Световен ден на рециклирането

1 мин.

На 18 март по целия свят се отбелязва Световният ден на рециклирането, който насърчава осъзнатото отношение към опазването на околната среда. Хиляди хора и организации се ангажират с инициативи за промотиране на рециклирането и въведение на устойчиви практики в ежедневието.

Неправителствената организация BG Бъди активен обяви, че над 70 населени места в България са се присъединили към „Месец на Рециклирането“. Впечатляващ брой от 110 образователни институции са отговорили на поканата за участие в инициативата.

Десет общински администрации са организирали различни акции, включително почистване на нерегламентирани сметища, междублокови пространства и разделно събиране на пластмасови бутилки.

Организирането на образователни кампании бе от съществено значение за повишаване на нивата на рециклиране и превенция на замърсяването.

Може да харесате още