Инж. Петър Ганев е новият директор на СИДП ДП, гр. Шумен

1 мин.

Инж. Петър Ганев е назначен за директор на СИДП ДП, гр. Шумен със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

Биография:

  • Роден през 1977 г. в гр. Шумен.
  • Завършил Гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“ – Шумен.
  • Владее английски и немски език.
  • 2001 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в ЛТУ-София, специалност „Горско стопанство“.
  • 2010 г. – придобива магистърска степен по „Горско стопанство“ с направление „Лесовъдство“ в ЛТУ-София.

Професионален опит:

  • Частна лесовъдска практика в сферата на недържавните гори.
  • 2009-2011 г. – старши лесничей в ДГС-Шумен.
  • 2011 г. – постъпва на работа в СИДП ДП, като началник на отдел „Маркетинг, продажби и ловностопанска дейност“.
  • 2014-2021 г. и 2023 г. – до момента – заместник-директор на СИДП ДП, гр. Шумен.

Може да харесате още