Важни срокове във връзка с предстоящите избори на 9 юни

0 мин.

Избори за членове на Европейския парламент и за народни представители – 9 юни 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 25 май:
    • Подаване на заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес.
    • Подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване в подвижна избирателна секция.
  • 29 май: Публикуване на списък на заличените лица в сайта на Община Шумен.
  • 1 юни: Подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.
  • 3 юни: Подаване на заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване в подвижна секция.

Може да харесате още