Събиране на строителни отпадъци от домакинствата в Шумен

1 мин.

Общинската администрация напомня на гражданите, че в Шумен, кварталите и селата на територията на общината са разположени контейнери за събиране на инертни строителни отпадъци от домакинствата.

В тях може да се изхвърлят тухли (цели и натрошени), бетон, тротоарни и паркинг елементи и части от тях, гипсови елементи, керемиди и цигли, мазилка, фаянсови и теракотни плочки, санитарни елементи и части от тях, сгурия, цимент и строителни лепила, пясък, пръст, чакъл, стъкла от прозорци (без дървесина и PVC).

Къде да изхвърлите строителни отпадъци от домакинствата в Шумен:

 • Контейнери за инертни строителни отпадъци:
  • Шумен: Двор на бившето военно поделение „Дивизията“.
  • Работно време: Всеки ден, включително събота и неделя, от 8:00 до 19:00 часа.
  • Ограничения: До 2 куб. м. отпадъци на домакинство. Не се приемат мебели, килими, мокети, дрехи, смесени битови отпадъци, бои, лакове, разредители и други опасни и горими отпадъци.
 • Площадки за строителни отпадъци:
  • Квартали: Дивдядово, Макак и Мътница.
  • Села: Във всяко от 26 села на общината.
  • Ограничения: До 2 куб. м. отпадъци на домакинство.
  • Работно време: За информация се обърнете към кметовете, кметските наместници на селата или специалисти от кварталите.
 • Кариера в село Златна нива:
  • За по-големи количества отпадъци (над 2 куб. м.):
   • Процедура:
    • Получаване на разрешение за транспортиране от Община Шумен (гише № 9 на първия етаж в общинската администрация).
    • Изхвърляне на отпадъците в кариерата.
  • Ограничения: Не се приемат мебели, килими, мокети, дрехи, смесени битови отпадъци, бои, лакове, разредители и други опасни и горими отпадъци.

Може да харесате още