Откриват Център за дементно болни в Шумен

1 мин.

Община Шумен кани на пресконференция по проект “Обзавеждане и оборудване на Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с деменция в Шумен”.

Проектът е финансиран по Компонент 1 от Фонд Социална закрила с договор №РД04-92/28.05.24г.

Целите на проекта са:

  • Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с деменция и осигуряване на условия за предоставяне на комплекс от социални услуги за тяхната социална интеграция.
  • Подобряване на материалната база в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за възрастни лица с деменция в гр. Шумен чрез закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане.

Пресконференцията ще се проведе на:

  • Дата: 12 юни
  • Час: 10:00 ч.
  • Място: зала 203 на Община Шумен

Може да харесате още