Чистотата в малките населени места на дневен ред

1 мин.

На 12 април 2024 г. се проведе работна среща, инициирана от кмета на община Шумен проф. Христо Христов, с фокус върху проблемите с чистотата в малките населени места. В срещата участваха зам.-кметът по „Строителство и екология“ Николай Симеонов, секретарят на община Шумен г-н Христо Павлов, инж. Живка Атанасова, гл. експерт „Екология“, както и кметове и кметски наместници от общината.

Основните теми, обсъждани по време на срещата, бяха:

  • Превенция и контрол на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци: Проф. Христов напомни на кметовете за техните отговорности по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подчерта важността на активната им роля в борбата с този проблем. Бяха обсъдени и конкретни мерки, които могат да бъдат предприети, за да се подобри ситуацията.
  • Кампания за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми: За периода 15-27 април ще се проведе кампания за събиране на стари гуми от малките населени места. Целта е да се подобри чистотата и да се опази околната среда.
  • Обсъждане на въпроси, предложени от кметовете: Кметовете на кметства и кметските наместници имаха възможност да повдигнат своите конкретни проблеми, свързани с чистотата. Обсъдени бяха теми като състоянието на гробищните паркове, поддръжката на селската пътна мрежа, както и кастренето и оформянето на дърветата.

В резултат на срещата бяха взети следните решения:

  • Редовни срещи: Проф. Христов предложи провеждането на редовни срещи между него и кметовете на кметства/наместници, за да се обсъждат проблемите и да се търсят решения. Първата работна среща е планирана за 29 април от 10 ч. 30 мин. в сесийната зала на общината.
  • Мобилна дробилка за дърва: Общината ще закупи мобилна дробилка за дърва, която ще бъде предоставяна на кметствата по график.
  • Вишка: Подготвя се проектна документация за закупуване на вишка, с цел по-ефективно справяне с опасните клони.
  • Указателни табели: Общината ще предостави указателни табели за нуждите на кметствата.

Може да харесате още