Новини Област

Мобилни пунктове за опасни отпадъци в Шумен през май

0 мин.

Община Шумен осигурява мобилни пунктове, където можете да предадете своите опасни битови отпадъци безплатно. Какво можете да предадете: График: Графикът за мобилните пунктове за месец май можете да видите на уебсайта […]

Новини Област

Контейнери за строителни отпадъци от домакинствата в Шумен

1 мин.

Община Шумен напомня на гражданите, че в града, кварталите и селата на общината са разположени контейнери за събиране на инертни строителни отпадъци от домакинствата. В контейнерите може да се изхвърлят: Забранено […]

Новини Област

Мобилни пунктове за опасни отпадъци в Шумен през април

0 мин.

Жителите на Шумен, кварталите и населените места могат да предадат опасни отпадъци от домакинствата в мобилни пунктове през месец април. Графикът им е публикуван на интернет страницата на Община Шумен в […]

Новини Област

Събиране на инертни строителни отпадъци от домакинствата

1 мин.

Общинската администрация на Шумен предоставя важна информация към гражданите от града, кварталите и селата. В специално обозначени контейнери могат да се изхвърлят различни строителни материали, включително тухли, бетон, керемиди и други […]